ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ปี 2567 ครั้งที่ 1 และ 2

[ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร ]


ประกาศกลุ่มงานทันตกรรม 

โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา


เรื่อง งานประชุมวิชาการทันตแทพย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร

ครั้งที่ 1
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 13:00-16:00 น.

ครั้งที่ 2
ในวันที่ 8 มีนาคม 2567
เวลา 13:00-16:00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3
อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพุทธโสธร
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
รศ.ทพญ.ดร.รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาร่วมบรรยายในงานประชุมครั้งนี้
เรื่อง 

ครั้งที่ 1 
โรคติดเชื้อที่พึงระวังในคลินิกทันตกรรม 
และความรู้พื้นฐานของการควบคุมเชื้อ
ครั้งที่ 2 
หลักการพื้นฐานในการควบคุมการติดเชื้อ 
และมาตรการควบคุมโรคติดต่อทางอากาศในคลินิกทันตกรรม

ลงทะเบียนได้ ที่นี่
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและกำหนดการได้ ที่นี่

เรื่องที่ควรรู้ จากกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร

เปิดบริการคลินิกทันตกรรมพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์