ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565

[ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร ]


ประกาศกลุ่มงานทันตกรรม 

โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา


เรื่อง งานประชุมวิชาการทันตแพทย์ 
ประจำปี 2565 

โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร

ในวันที่ 16 กันยายน 2565


โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.ทพ. สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มาร่วมบรรยายในงานประชุมครั้งนี้
เรื่อง ‘ From Basic to Advance in Implant Dentistry ’ 

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจทางทันตกรรม
จากทันตแพทย์ในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถลงทะเบียนได้แล้วที่นี่ ลงทะเบียน

เรื่องที่ควรรู้ จากกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร

หายจาก Covid-19 แล้วไปทำฟันได้เมื่อไหร่?

ข่าวประชาสัมพันธ์