งานประชุมวิชาการทันตแพทย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

[ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร ]


‘ งานประชุมวิชาการทันตแพทย์ ’

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันที่ 24 มีนาคม 2566
เวลา 9:00-16:00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 
ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา 
Knowledge Center of Chachoengsao | KCC


โดยสามารถเข้าชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

เรื่องที่ควรรู้ จากกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพุทธโสธร

หายจาก Covid-19 แล้วไปทำฟันได้เมื่อไหร่?

ข่าวประชาสัมพันธ์